Friday, June 17, 2011

क्रिकेट शब्दकोश

दैनिक गांवकरा (उत्तर महाराष्ट्र) मध्ये प्रसिद्ध झालेला का लेख. तो इथेही पाहता येईल.

Friday, June 3, 2011

सॉफ्टवेयर टेस्टिंग

दैनिक गांवकरी (उत्तर महाराष्ट्र आवृत्ती) मध्ये दि. ३ जून २०११ व अहमदनगर आवृत्ती दि. ४ जून २०११ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख. याची मूळ प्रत इथेही पाहता येईल.