Friday, May 24, 2013

ओपन सोर्स : काळाची गरज


                                                   Click to read it

दैनिक गावकरी
दिनांक: २४ मे २०१३.

Sunday, April 14, 2013

गैरवर्तनामुळे प्रतिमा खराब

प्रसिद्धी दिनांक: १५ एप्रिल २०१३.
दैनिक गांवकरी.
मूळ लेख इथे वाचा.

गुढी: गौतमीपुत्राच्या विजयाचे प्रतिक


प्रसिद्धी दिनांक: ११ एप्रिल २०१३
दैनिक गांवकरी.
मूळ लेख इथे वाचा.