Wednesday, December 10, 2008

तू निरागस चंद्रमा........

तू निरागस चंद्रमा, तू सखे मधु शर्वरी ...
चांदने माझ्या मनी ते पसरले क्षितीजावरी...
तू निरागस चंद्रमा, तू सखे मधु शर्वरी ...
चांदने माझ्या मनी ते पसरले क्षितीजावरी...

तू निरागस चंद्रमा........

काजलाचे बोट घे तू लाऊनी गालावरी, काजलाचे बोट घे तू लाऊनी गालावरी,
मन्मनीचे भाव सारे उमलले चेहेर्यावारी
पाहतो जेव्हा तुला मी गजल उमटे अंतरी
शब्द झाले सप्तरंगी झेप घेण्या अंबरी,
तू निरागस चंद्रमा........

सागराशी भेटण्या आतुर झाला हा रवी ....... सागराशी भेटण्या आतुर झाला हा रवी .......
भोवतीचे तेज सारे वाटते दुनिया नवी
हासता तू सूर ही झंकारले वार्यावरी .....
मी न माझी राहीले ही नशा जादूभरी ....
तू निरागस चंद्रमा . . . . . . . . . . . . . . . . . . ।

गीत: चित्रपट - मानिनी

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना .....

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना

वर्यासंगे वाहता त्या फुलापाशी थांब ना ...

सई ये..... रमुनी सार्या या जगात रिक्त भाव असे परी, कैसे गुंफू गीत हे ...............

धुंद होते शब्द सारे .........................

मेघ दाटुनी, गंध लहरुनी बरसला मल्हार हा

मेघ दाटुनी, गंध लहरुनी बरसला मल्हार हा

चाँद राती भाव गुंफुनी बहरला निशिगंध हा

का कळेना काय झाले, भास की आभास सारे .......

जीवनाचा गंध हा विश्रांत हा..... शांत हा

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होते भाव सारे.....

सई ये..... ...... रमुनी सार्या या जगात रिक्त भाव असे परी, कैसे गुंफू गीत हे ...............

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना ... वर्यासंगे वाहता त्या फुलापाशी थांब ना ...

धुंद होते शब्द सारे..............................

गीत : चित्रपट - उत्तरायण

Tuesday, December 2, 2008

दैनिक युवा सकाळ दिनांक १२ जानेवारी २००२


Daily Maharashtra Herald....


Daily Maharashtra Herald....1st December 2005

दैनिक युवा सकाळ दिनांक ०३ जानेवारी २००६


दैनिक युवा सकाळ दिनक १० जानेवारी २००६


दैनिक केसरी दिनांक ०२ ऑगस्ट २००१


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २९ ऑक्टोबर २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक ...


My Presented Paper at PIET on RTOS


दैनिक युवा सकाळ (मुखपृष्ठ) दिनांक १४ ऑक्टोबर २००३


१५ ऑक्टोबर २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक १८ सप्टेम्बर २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २९ ऑक्टोबर २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २१ नोवेम्बर २००३


साप्ताहीक मधुरा (दैनिक सकाळ) दिनांक २२ मे २००४ . . .


Daily Maharashtra Herald Pune....


दैनिक युवा सकाळ दिनांक ३१ ऑगस्ट २००४


दैनिक महाराष्ट्र हेराल्ड


दैनिक युवा सकाळ २००४


शिवश्री दिवाली अंक २००४शिवश्रीच्या दिवाली अंकातील ४ थे पारितोषिक प्राप्त कथा ..........

Monday, December 1, 2008

दैनिक युवा सकाळ दिनांक २७ जून २००२


दैनिक युवा सकाळ दिनांक ७ डिसेम्बर २००१


दैनिक युवा सकाळ दिनांक १८ जलै २००६


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २४ मार्च २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक ३० डिसेम्बर २००२


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २० जानेवारी २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २७ फेब्रुवारी २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २६ मार्च २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २४ मे २००२


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २१ फेब्रुवारी २००२


दैनिक युवा सकाळ दिनांक ३ जानेवारी २००३


दैनिक युवा सकाळ १० जुलै २००२


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २४ ओक्टोबर २००२


दैनिक सकाळ १५ मे २००६


दैनिक युवा सकाळ दिनांक १ फेब्रुँवारी २००२


दैनिक युवा सकाळ दिनांक ७ नवम्बर २००२


दैनिक केसरी दिनांक १४ सेप्टेम्बर २००२


दैनिक युवा सकाळ ६ फरवरी २००३


दैनिक युवा सकाळ दिनांक २४ दिसम्बर २००१


दैनिक यावा सकाळ १० मार्च २००३


दैनिक युवा सकाळ १८ जून २००१


दैनिक युवा सकाळ दिनांक १९ जुलाई २००२


दैनिक युवा सकाळ दिनांक १० सेप्टेम्बर २००२


दैनिक युवा सकाळ लेख .....


Wednesday, November 26, 2008

वो.....


मैं जब तृतीय वर्ष में पढ़ रहा था

मैं ने ये लिखा था .......